Arrangementer markeret med en * er ikke inkluderet i “gratis for medlemmer”

Indlæser Begivenheder

« Alle Begivenheder

  • Denne begivenhed er allerede afholdt.

18:30-20:30 *5Rytmer dans v/Brian Kjøller

16. april -18:30 - 20:30

(English translation below)
5Rytmer dans er improviseret dans. INGEN KOREGRAFI – ingen andres trin end dine egne. Rytmerne – flow, staccato, kaos, lyrisk og stilhed – er en hjælp til, at udforske og udfolde din dans. Og en invitation til, at finde kraften i din egen dans.

DIN LYST til at danse, er den primære drivkraft.
Den kan bruges til, at skabe et fristed. Vi har alle brug for at give slip på noget; bestemte tanker, oplevelser, hverdagen, frygten for…,ideer om os selv, bestemte tilstande, særlige forventninger, etc. …der er nok, at danse med 🙂

Dansen er en rejse NED i KROPPEN. Gennem bevægelse kan du komme tilstede med dig selv – med nuet – og skabe kontakt til det, der er vigtigst for dig i livet.

Intentionen er, at skabe en særlig ÅBENHED for ØJEBLIKKET. Vi kan reaktivere gamle erfaringer, med kroppens bevægelser, og vi kan udforske noget nyt. Gamle bevægelsesmønstrer, kan slå revner og ny bevægelse kan skyde frem. Med ny bevægelse kommer nye tanker, nye ord og nye måder at forstå og se sig selv og verden på. Det er som at opdage nyt land, hvor der er mere rum til dig selv.

Dansen er ikke kun en invitation til, at forbinde sig til nuet, men også til et FÆLLESKAB, hvor spontane møder, samhørighed og leg kan opstå.

Vi danser for lidt. Dansen er en måde, at BEKRÆFTE LIVET i alle dets facetter. Vores kultur har glemt, hvor meget visdom der ligger i at bruge bevægelse, som et aktivt redskab i vores udvikling og forståelse af livet.

FOR NYE DANSERE
5Rytmer dans kræver INGEN FORUDSÆTNINGER – andet lysten til at danse.
Tro, spiritualitet, bestemt overbevisning, eller hvad vi kalder det, er heller ikke vigtigt. Glem de kategorier og lad i stedet din bevægelse ”føre ordet” og giv dig hen til dansen.
Du kan ikke regne med antallet af tilmeldte på Facebook.

HVORNÅR: Dansen foregår normalt i lige uger om torsdagen kl. 18.30 til 20.30.

Prisen er kr. 130,-

Hvis du har spørgsmål, så skriv eller ring på telefonnr. 40359717.

Kærlig hilsen
Brian Kjøller

HVEM ER Brian Kjøller: Jeg er 5Rytmer lærer og har praktiseret 5Rytmer siden 2007. Jeg har undervist i improviseret dans i mit eget koncept – Nuets Dans – siden 2015. Jeg har et HJERTE som BANKER for dans. Dansen har fulgt mig siden jeg startede, som 3 årig, på Ulla Poulsens danseskole i Ringsted :). Jeg er uddannet psykolog og arbejder til daglig klinisk bl.a. med terapi og supervision. Og uddannet yogalærer fra 2005 og har en yoga- og meditationspraksis, som strækker sig tilbage til 1993.

English version
5Rytmer dance is improvised dance. NO CHOREOGRAPHY – no one’s steps other than your own. The Rhythms – flowing, staccato, chaos, lyrical and stillness – will help to explore and unfold your dance. It’s an invitation to find the power in your own dance.

YOUR DESIRE for dancing is the driving force in this dance
It can be used to create a sanctuary. We all need to let go of something; certain thoughts, experiences, everyday life, the fear of …, ideas about ourselves, certain modes of being, certain expectations, etc. …… there is plenty of stuff to dance with 🙂

The dance is a JOURNEY into the BODY. Through your movement you can get connected with yourself – with the moment – and connected with what is most important to you in life.

The intention is to create an OPENESS for the MOMENT. We can reactivate old experiences, with the body’s movements, and we can explore something new. Old patterns of movement can crack and new movement can emerge. With new movement comes new thoughts, new words and new ways of understand and see yourself and the world. It’s like discovering a new territory where there’s more space for yourself.

The Dance isn’t just an invitation to connect to the present, but also an opportunity to connect to the TRIBE, where spontaneous encounters, cohesion and play can occur.

We are not dancing enough :)… Dance is a way to CONFIRM LIFE in all its facets. Our culture has forgotten how much wisdom there lies in using movement as an active tool in our development and understanding of life.

5Rytmer Dance requires NO PREREQUISITES – but the desire to dance.
Faith, spirituality, conviction, or what we call it, isn’t important. Forget those labels and let your movement do “the talk” and surrender to the dance instead 🙂

WHEN: The dance usually takes place every second thursday – even weeks – from 6:30 to 8:30 pm.

The price is DKK 130, –

If you have questions, you are welcome to write or call – phone number: 40359717

With Love
Brian Kjøller

WHO IS Brian Kjøller: I’m a 5Rhythms teacher and have practiced 5Rhythms since 2007. I have been teaching my own concept in improvised dance – the dance of the Now (Nuets Dans) – since 2015. I have a HEART that BEATS for dance. My dance started when I was 3 years old at Ulla Poulsen Dance School in Ringsted :).This practice gave me a desire for dancing and it has followed me ever since.
I’m educated as a psychologist and work clinical with therapy and supervision. I have been a yoga teacher since 2005 and my yoga and meditation practice goes back to 1993.

Detaljer

Dato:
16. april
Tidspunkt:
18:30 - 20:30
Begivenhed Kategori:

Sted

Center for Mindful Living
Slotsgade 32
Hillerød, 3400 Danmark
+ Google Maps
Telefon:
27605059
Hjemmeside:
www.centerformindfulliving.dk

Arrangementer markeret med en * er ikke inkluderet i “gratis for medlemmer”