Arrangementer markeret med en * er ikke inkluderet i “gratis for medlemmer”

Indlæser Begivenheder

« Alle Begivenheder

  • Denne begivenhed er allerede afholdt.

19:00-21:00 Ekstraordinær generalforsamling

10. september -19:00 - 21:00

Der blev afholdt generalforsamling tirsdag d. 25/9. Der var et punkt på dagsordenen: valg til bestyrelsen. For nuværende er der 1 medlem af bestyrelsen.

Indledningsvist på mødet orienterer Hanne om, at hun trækker sig som centerleder for Mindful Living (se udsendt referat fra generalforsamlingen og Hannes video på medlemssiden). Der er pt. ikke sat en dato for Hannes fratræden. Og som alle ved er Susanne stoppet som administrativ leder af centret. Dette betyder, at centret potentielt set, er udfordret både ledelsesmæssigt, administrativt og m.h.t løsning af centrets løbende opgaver.

Vi blev på mødet præsenteret for regnskabet fra d. 01.01.20-31-08-20 (8 måneder). Umiddelbart er der et overskud på 63.235,72 kr. Overskuddet kan dog blive mindre, da det er uafklaret, hvorvidt centret skal tilbagebetale en del af de modtagne midler fra corona hjælpepakken på 60.000 kr.

Det blev endvidere oplyst at centrets økonomi balancerer ved 100 medlemmers kontingentindbetalinger. Det nuværende medlemstal er 77, hvilket genererer et underskud på 8.660 kr. pr. måned. Centret kan således potentielt set fremadrettet blive udfordret økonomisk.

På generalforsamlingen blev der ført en drøftelses af, hvordan vi skulle forholde os til situationen. Ingen ønskede på det nuværende grundlag at stille op til valg til bestyrelsen. Vi besluttede at indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Dette med henblik på afklare, hvordan centret evt. kan drives fremadrettet.

Det blev ligeledes besluttet, at Irene From Petersen og Lars Nielsen formulerer denne mødeindkaldelse.

Som det fremgår, er der brug for nye kræfter til at gå ind centrets forskellige funktioner.

Dagsorden:

1. Velkomst. Gennemgang af dagsorden. (Irene)

2. Godkendelse af referat.

3. Valg af dirigent.

4. Valg af referent.

5. Kort gennemgang af vedtægterne og formål med Mindful Living (Lars). Spørgsmål.

6. Kort gennemgang af budget og regnskab (Lars). Spørgsmål.

7. Gennemgang af centrets daglige arbejdsopgaver. (Irene). Spørgsmål.

Pause. 15 min.

10 Valg til bestyrelsen.

11 Medlemmernes input til bestyrelsens arbejde.

12 Medlemmernes input til centrets fremtidige organisering.

13 Medlemmernes input til løsning af centrets daglige opgaver.

14 Evt.

Her vedlægges vedtægter og formål med Mindful Living, budget og regnskab og liste over arbejdsopgaver. Dette for at medlemmerne kan deltage i den ekstraordinære generalforsamling på et så oplyst grundlag som muligt.

Med venlig hilsen

Irene og Lars på vegne af Center for Mindful Living.

Detaljer

Dato:
10. september
Tidspunkt:
19:00 - 21:00
Begivenhed Kategori:

Sted

Center for Mindful Living
Slotsgade 32
Hillerød, 3400 Danmark
+ Google Maps
Telefon:
27605059
Hjemmeside:
www.centerformindfulliving.dk

Arrangementer markeret med en * er ikke inkluderet i “gratis for medlemmer”