Jeannette Forup – Behandler

Clairvoyance/ Clavoyant Medie, Reikihealing/ Reiki Master, Healingsmassage/Healings Massør, Samtale Terapi, Gestalt Terapi & Drømme, Tarot, RuneTydning, Kurser i RuneTydning

Mobil: 31 23 55 99
Email: sjaelensunivers@gmail.com
www.sjaelensunivers.dk
Facebook

Clairvoyance
Som clairvoyant & medium hjælper jeg alle slags mennesker, til at få afklaring og fred gennem kontakt til den Spirituelle verden. F.eks fra guider, afdøde, engle, og også fra din aura og din underbevidsthed. Hjælper med at give dig sindsro via afdødes budskaber med mig som “tolk”/mellemled. Skabe kontakt til afdøde, hvor du ikke fik sagt ordentligt farvel.

Selvudvikling.
Bolig og økonomi.
Job og uddannelse.
Personlige problemer.
Kærlighed og parforhold.
Forløsning af traumer og evt. uafsluttede forbindelser.
Hjælpe dig videre i din personlige og spirituelle udvikling

Reiki Healing
Reiki er et japansk ord, der betyder universel livsenergi. En tæt flydende, næsten fysisk kærlighedsenergi. Reiki, betyder at den energistrøm, som flyder i auraen forøges.
Der bliver mere styrke og kraft til alt, hvad vi vælger at foretage os. I stemmen, når vi taler eller synger. I vores kreative udfoldelser. I vore handlinger. I de beslutninger vi træffer – og måden vi vælger at føre dem ud i livet på.

Reiki er en behandlingsform
Med Reiki – energi, den universelle energi, transmitteres gennem behandlerens hænder til klienten. Reiki giver altid hver enkelt af os, hvad vi har brug for, både fysisk, psykisk og åndeligt. Hjælper der, hvor klienten står. Reiki er katalysator for de helbredende processer.
Reiki kan også være et led til medicinsk behandling, clairvoyance, Samtale terapi/psykoterapi. NLP coaching m.m

Reiki er en udviklingsvej
Den øgede energistrømning, som auraen udsættes for, bevirker, at de positive ting i livet bliver flere, og at livet som helhed føles intensere, dybere, rigere og tættere på. Reiki bringer os derhen, hvor vi har mest behov for at være og accepterer alle processer i vor udvikling. Derfor er Reiki også en kilde til daglig glæde og taknemmelighed.

Healingsmassage
Kroppens spændinger kan naturligvis komme fra dårlige arbejdsstillinger og lignende. Men nok så mange gange spænder vi op på grund af stress eller fordi noget går os på.
Når der løsnes op for disse spændinger i massagen, vil der ofte dukke stemninger, billeder eller tanker op fra den situation, spændingen opstod i. Og dermed giver massagen dig muligheden for at blive mere bevidste om, hvad der faktisk rører sig i dig.
Min healingsmassage er omsorgsfuld, respektfuld og rolig – og har netop derfor en dybere virkning end en mere pågående, smertende behandling.
Det gamle mundheld om, at det skal gøre ondt før det bliver godt er i den grad forkert, når vi taler krop og sind. Vi kommer meget længere og dybere, når vi møder krop og sind på én gang nærværende, omsorgsfuldt og målrettet.
En kombination af en rolig, omsorgsfuld hel kropsmassage, og dybtvirkende afbalancerings- og healingsteknikker.
En Afspændingsmassage, der har en dyb virkning på både krop og sind og formår at opløse selv gamle, fastlåste spændinger og smertetilstande.

Samtaleterapi
SamtaleTerapi er et samtaleforløb, hvor vi arbejder med dine individuelle problematikker, behov og mønstre. Igennem samtalen vil du opleve at få større viden og forståelse af dig selv, din måde at tackle forskellige livssituationer på, hvordan du indgår i relationer og træffer valg. Din øgede indsigt og forståelse vil give dig frihed til og mulighed for at handle anderledes, så dit liv bliver, som du gerne vil, at det skal være.

Terapi kan være noget for dig, hvis du:
Har vanskeligt ved at håndtere tilværelsen
Føler dig tom, og ikke ved, hvad du vil med dit liv
Har svært ved at mærke dine følelser
Har et lavt selvværd, og mangler troen på dig selv
Ikke synes, at du slår til eller er god nok
Har travlt med at gøre andre tilpas, eller har brug for, at andre er tilfreds med dig – før du selv kan være det

Målet med terapi er at komme til at tage ansvar for eget liv, og derfra at kunne gribe efter det, du ønsker i livet.
Du er hovedpersonen i et terapeutisk forløb. Terapien foregår i dit tempo og former sig som regelmæssige samtaler over en kortere eller længere periode.

Tarot
Tarot er sjælens spejl.
Når vi betragter vor ydre virkelighed bruger vi et spejl – på den måde kan vi bruge tarot kortenes symboler som spejl til at betagte vor indre virkelighed.
Tarottens billeder og symboler kan beskrive vores sjællige tilstand – hvordan vi virkelig har det – som et spejl der reflektere og gengiver uden at dømme.
Det kort vi trækker vores spørgsmål på, reflektere vores svar på en neutral og objektiv måde, vi kan stille spørgsmål til kortene om alt hvad vi har på hjertet – karrierer, økonomi, familie, helbred, og kærlighed – hvor vi er lige her i vores nutid – fortid og fremtid.
Ved at lade kortene vejlede os, kan vi igennem symbolerne få større selvindsigt, så vi kan se nye muligheder for os selv, se nye synsvinkler og få inspiration til at gå videre med vores mål og ønsker vi har sat os i vores liv.

RuneTydning
Ordet Runer betyder, at hviske en hemmelighed. Runerne gemmer på et kosmisk
verdensbillede, og i årtusinder har de forbundet os til magiske kræfter – både i
universet og i naturen.
Deres visdom afspejler grundlæggende sandheder om
tilværelsen – om at være menneske – og derefter kan de råde os.
Vi kan rådspørge runerne i håb om:
At se dybere bag om tingene.
At deres kraft kan give os styrke og energi til det, vi spørger om.
At de kan åbne os for at se svaret i os selv – straks eller senere.

Du kan læse mere om behandlingerne og priser på min hjemmeside www.sjaelensunivers.dk
For medlemmer er der 20 % rabat på diverse.
Skriv en sms eller ring til mig på 31 23 55 99. Træffes bedst mellem 9-10 eller 19-20 i hverdage.