For undervisere

Medlemmer af centeret har mulighed for at undervise andre medlemmer og afholde workshops.

Som underviser kan du træne dine talenter og møde mennesker, som kan være interesseret i netop det, du byder ind med.

I starten vil du som underviser være med til at tiltrække nye medlemmer og støtte opbygningen af det nye center.

I opstartsfasen vil underviserne være frivillige, men i takt med at medlemstallet stiger, vil underviserne tilbydes honorarer.

Som workshopholder vil du ikke modtage honorar, men du vil i samarbejde med centret i stedet kunne bestemme dine egne priser.

Er du interesseret i at undervise eller afholde workshops, kan du Bestyrelsen