For undervisere

Medlemmer af foreningen har mulighed for at undervise andre medlemmer og afholde workshops.

Som underviser kan du træne dine talenter og møde mennesker, som kan være interesseret i netop det, du byder ind med.

I starten vil du som underviser være med til at tiltrække nye medlemmer og støtte opbygningen af foreningen.

I opstartsfasen vil underviserne være frivillige, men i takt med at medlemstallet stiger, vil underviserne tilbydes honorarer.

Som workshopholder vil du ikke modtage honorar.

Er du interesseret i at undervise eller afholde workshops, kan du kontakte Bestyrelsen