Henriette Panteli – Underviser

Underviser, formidler, healer og psykoterapeut

Mobil: 27 21 30 52
post@henriettepanteli.dk
henriettepanteli.dk
Facebook

Min mission er at hjælpe mennesker med at leve et autentisk liv ud fra den dybe sandhed vi hver især bærer indeni om, hvem vi er. Jeg støtter mennesker i at leve ud fra kærlighedens kraft og heale/slippe gamle frygtbaserede mønstre.

Jeg tilbyder kurser og workshops, hvor vi arbejder med sjælsplanet, enhedsplanet, med overbevisninger og tankemønstre, følelsesplanet, nervesystemet og de ressourcer og visdom som ligger dybt forankret i vores krop og sjæl. Vi arbejder også med hvordan vi manifesterer i det fysiske ydre liv.

Jeg støtter dig i at være i kontakt med din sjæls sandhed, kærlighedens kraft, dit lys, din indre visdom.

Kærlighedens kraft er altid tilstede i dig og når du bringer den kærlighed ind i alt hvad du tænker, føler og alt hvad du gør, de ord du taler, det du hører og i alt hvad du rører ved, så er du vibrerende og fylder det med kærlighed og bringer lys hvor du går.

Så kraftfuld er din sandhed.

At leve autentisk vil sige, at leve ud fra din sjæls, det unikke i netop dig. Derfor er forbindelsen til din sjæleessens så væsentlig. Samtidig arbejdes med, at være bevidst om dine højeste værdier og hvordan du prioriterer dem i dit liv, så du kan udfolde dine sande potentialer og leve et meningsfyldt og inspireret liv, for dig og alle andre.

På vores vej i livets labyrint vil vi i perioder føle at vi mister fodfæstet. Store og mindre kriser opstår og vi kan føle os meget sårbare. I sådanne perioder kan der være rig mulighed for læring og transformation, hjertet åbnes ofte dybere og sjælen kan få mere plads.

Jeg støtter og hjælper mennesker med at finde vej, når noget er svært. For hvert skridt du tager og for hver gang du healer op på usandheder om dig og de negative påvirkninger som har hæmmet din udfoldelse, så vil din sjæl træde mere ind.

At få støtte til at se, hvad der sker i livets overgange og at få healing til dyb og gammel smerte, når vi sidder fast, kan være en virkelig stor hjælp. Du kan få hjælp til et skadet sanseapparat, chok/traumer fra dette og tidligere liv, usande overbevisninger og tankemønstre, healing af følelseslegemet og til de fastfrosne områder der kan sidde i kroppen.

For at komme ind der hvor vi er blevet presset eller er stivnet i vores udfoldelse kan der være brug ekstra hjælp, brug for dyb, nænsom og kærlig healing og hjælp til selvhealing for at frigøre dine sande ressourcer, såsom glæde, visdom, lys og kærlighed

Jeg arbejder med healing i grupperne i forbindelse med kurser, men tilbyder også individuel healing, ved fjernhealing eller ved at vi mødes.

Min egen vej har til tider været meget hård og jeg kender til spirituelle kriser. Jeg har været nede at vende i dybderne og healet op på mange lag.

Jeg har samtidig været drevet af en kraft, som har givet mig mod og tro på, at jeg kunne komme igennem og ud i lyset. Det er jeg og jeg lever et kærlighedsfyldt liv med meninng, bl.a. fordi jeg har søgt hjælp. Vi behøver ikke klare alting alene.

Jeg har erfaring med dyb krise, spirituel opvågnen, chok, traumer, indoktrinerende fællesskaber, blændværk, dysfunktionelle forhold og afhængighed/12 trinsprogrammer. Læringerne har været store og nødvendige for at jeg kan leve så autentisk som jeg gør i dag.
Jeg er godt jordforbunden og kan ligeledes håndtere ret stærke healingskræfter i mit system og på den måde kan Guddommelig energi, bl.a. via åndelige guider, mestre og engle komme igennem til lige netop det klienten har brug for.
Min intuition er god og jeg ser som regel lige igennem de slør du selv måtte have. En af mine forcer er, at jeg kan hjælpe dig med at være med det som er og ikke flygte fra dig selv, men være med det som er, nænsomt og kærligt og på den måde åbnes op til en dybere forvandling af det som på en måde er blevet forvrænget.
Det er muligt at få adgang til din egen dybe visdom og kærlighed, din sjæl, også selvom dele af personligheden oplever at være præget af frygt og smerte. Tro på det.
Jeg er uddannet cand.scient.soc., psykoterapeut og healer.
I mange år har jeg undervist voksne og vejledt unge.
Følg mig på facebook og læs mere på min hjemmeside:
https://www.facebook.com/henriettepanteli
http://henriettepanteli.dk/
Her er et par udtalelser fra tidligere kursister og klienter:

”Jeg siger 1000-tak for et meget dejligt, berigende, lyttende, givende og individuelt anerkendende løftende kursus med et dejligt rejsehold! ” – Mette
”Henriette arbejder med viden på mange felter: psykologisk, spirituelt, konfliktteorier m.m., som hun gavmildt deler ud af. Hendes meditationer forener os med de højeste kræfter i universet og den bedste udgave af os selv. Henriette færdes hjemmevant blandt engle, hos Maria og Kristus og leder os altid ind i det fysisk-praktiske liv med nænsomhed og varme. Men tag ikke fejl: hun kan også være meget skarp og klar, når hun beskriver de vanskelige sider ved livet.” – Karen Margrethe

”Henriette forstår at formidle hendes viden og overbevisninger om sjælskontakt og det spirituelle på så jordnær en måde, at det at have daglig kontakt med ærkeenglene bliver til det mest naturlige. Hun drager altid paralleller til hendes eget liv og fremstår derfor helt igennem autentisk og troværdig. Hun er inspirerende og formår at tage udgangspunkt i den enkelte, sætte det i forbindelse med livet på jorden og dets spirituelle univers, så du kommer i kontakt med sjælen og bliver dine værdier bevidst. Hun er et varmt og omfavnende menneske, der har så meget livserfaring vi kan drage paralleller til.” – Marie

Inger var hårdt ramt af stress skriver efter 1. behandling:
”Lige siden har jeg intet mærket til indre uro og de anfald af ondt i nervesystemet m. nedtrygthed til følge – det er helt forsvundet. Jeg har det som om det er sluppet… Jeg har derefter sovet godt hver eneste nat. Der er nu gået en uge således og jeg er sikker på at det holder. Jeg er sikker på at det er healingen der har hjulpet.” Inger