Kirsten Steensberg

Mindful life coach og psykoterapeut

Mobil 24 25 76 56
Email:  info@kirstensteensberg.dk
www.kirstensteensberg.dk

 

Psykoterapeut og underviser/supervisor i kommunikation.

På Center for Mindful Living er jeg underviser på seminarer, retreats og grupper i personlige processer, terapi, kommunikation og psykologiske emner. Ofte med et kig ind i et spirituelt perspektiv.

Jeg lægger vægt på at kontakt til krop og følelser, altid viser vejen til større nærvær og kontakt til egne ressourcer. Gennem kreative processer og kropslige øvelser består undervisningen altid i en rejse væk fra hovedet, frem mod en større integration af krop og sind. At være i nærværende kontakt med vores krop og følelser er altid en forudsætning for både ro, balance og forandring mod større helhed. Et vigtigt perspektiv er det personlige arbejde med at udtrykke sig både kreativt og kropsligt. Det vil sige give slip på tilbageholdt energi, gamle mønstre og uudtrykte følelser og i stedet komme i kontakt med kroppens og sindets naturlige, autentiske udtryk. Blive mere sig selv og kunne afgrænse sig med en udstråling af nærvær og styrket selvværd.

Min undervisning har altid et personligt fokus for den enkelte deltager. Her gives mulighed for at undersøge vigtige temaer og komme gennem personlige forandringsprocesser. Der er med andre ord altid mulighed for at fordybe sig i netop dét, der er vigtigt for den enkelte. Samtidig har jeg oplæg og inspiration om emner, der giver perspektiv og trækker linjer til en større forståelse af et tema.

Som psykoterapeut har jeg stor erfaring med at støtte mennesker i at komme gennem sorg, krise, sygdom, ulykke, barndomstraumer, depression og angst. I grupperne og undervisningen er der altid plads til den enkeltes proces, samtidig med vi deler erfaringer og er i en fælles udviklings- og læringsproces.

Jeg er uddannet kropspsykoterapeut på Institute for Life Energy. Er i øvrigt uddannet samme sted som kunstterapeut, danseterapeut og instruktør i Essentiel Kommunikation af bl.a. Dr. Stéphano Sabetti. Jeg er medlem af dansk psykoterapeut forening og oprindeligt uddannet Cand. Phil. i dansk sprog og litteratur. Har mere end 25 års erfaring med individuel behandling, gruppeforløb og undervisning i terapi, psykologi, kommunikation, kreativitet og personlig udvikling.

Har i øvrigt undervist i kommunikation, konfliktløsning, samtaleteknik, præsentationsteknik og kropssprog for gymnasielærere, tillidsrepræsentanter, socialrådgivere, pædagoger, lærere, terapeuter, mentorer, psykisk sårbare og mange flere.