Menneskene bag

stavros-testimonial

Vi er en gruppe af frivillige, som igennem et lille års tid har mødtes flere gange om måneden for at diskutere og udvikle på ideen om at skabe et Center for Mindful Living.

I april 2017 lykkedes det at åbne centret i Slotsgade 32, og med udgangen af 2018 nåede vi op på mere end 100 medlemmer.

Vi er som mennesker meget forskellige. Det bidrager til spændende diskussioner, anderledes tænkemåder og nye venskaber. Vi har det til fælles, at vi søger ro og nærvær i hverdagen samt meningsfyldte fællesskaber.

I centret har vi ikke faste forestillinger om ”det rigtige liv”: Tvært om tør vi indrømme, at det står blandet til med vores egen måde at udleve mindful living på. Vi står ved vores ufuldkommenhed, og vi har som alle andre brug for inspiration og støtte til at efterleve vores eget budskab. Vi har ikke svaret eller bærer de vises sten.